Potrebné znalosti:         

  • Vzdelanie / prax v odbore
  • Znalosť nemeckého jazyka ( základy )

Požadované dokumenty:           

  • Kópia živnostenského listu           
  • Potrebné certifikáty a osvedčenia z odborných znalostí 
  • Kópia občianskeho preukazu 
  • Kópia zdravotnej kartičky poistenca
  • Profesný životopis              

Tel.: +421 948 126 733      Email: info@awt.sk